ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΑΜΕΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγνωρίζοντας τις δύσκολες ακόμη οικονομικές συνθήκες που περνούν οι πολύτεκνες οικογένειες, ένεκα της οικονομικής κρίσης, των μέτρων λιτότητας που προωθήθηκαν και της ανεργίας,  μας αναγκάζουν να προτάξουμε ως πρώτη προτεραιότητα τα πιο βασικά και κύρια αιτήματά μας.

Με το παρόν λοιπόν έγγραφο μας, για στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας καθώς και του θεσμού της οικογένειας, σας καταθέτουμε τα αιτήματα πολυτέκνων πρώτης προτεραιότητας τα οποία χρήζουν άμεσης εξέτασης και ικανοποίησης. Η επίλυση των αιτημάτων μας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολυτέκνων οικογενειών.

Συνοπτικά

1. Επίδομα Τέκνου- α) επαναφορά φοιτητών ως εξαρτώμενα τέκνα πολυτέκνων και
                                   β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου

2. Φοιτητική Χορηγία – α) αύξηση της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας πολυτέκνων και
                                           β) αύξηση του υπολογιζόμενου εισοδηματικού κριτηρίου

3.Φόρος Εισοδήματος – επαναφορά εκπτώσεων για τα παιδιά

4. Διακίνηση – επαναφορά χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου

5. Ρεύμα - Νερό άρση αδικιών και ανισοτήτων

6. Επίδομα Μάνας – επαναφορά του επιδόματος μάνας ως είχε

7.  Ανεργία – Απασχόληση – προτεραιότητα σε εργασία για ανέργους πολύτεκνους

8. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη – δικαίωμα σε δωρεάν περίθαλψη

9. Στεγαστικά Δάνεια – προστασία πολυτέκνων, διευκολύνσεις

10. Άλλα Αιτήματα - στήριξη πολυτέκνων με διάφορους άλλους τρόπους

Πιο αναλυτικά

1.Επίδομα Τέκνου – επαναφορά αφαιρεθέντων, βελτιώσεις, αναπροσαρμογή

Διεκδικούμε την επαναφορά όσων έχουν αφαιρεθεί από την άδικη στόχευση του επιδόματος με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 14ης Δεκεμβρίου 2011.

1. Να επαναφερθεί η πρόνοια ώστε να θεωρούνται και οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας και να επανέλθει η καταβολή του επιδόματος τέκνου που έχει αφαιρεθεί.

2. Για το δικαίωμα σε επίδομα, να αναθεωρηθεί το υπολογιζόμενο εισόδημα για τις πολύτεκνες οικογένειες με ένα εναπομείναν εξαρτώμενο τέκνο και να ισχύει το ίδιο που ισχύει και για την παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας.

3. Να αυξηθεί το υπολογιζόμενο εισοδηματικό κριτήριο και να επανέλθει η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου στα επίπεδα που ήταν πριν από τη ψήφιση των τροποποιήσεων της 14ης Δεκεμβρίου 2011 που είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεση πολυτέκνων από το δικαίωμα σε επίδομα. 4. Να αυξηθεί το επίδομα τέκνου και να επανέλθει η καταβολή του 13ου επιδόματος.

2. Φοιτητική χορηγία

Η μόρφωση των παιδιών δημιουργεί ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για τις πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες πολλές φορές σπουδάζουν ταυτόχρονα δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά.

Διεκδικούμε την επαναφορά όσων έχουν αφαιρεθεί από την άδικη στόχευση της φοιτητικής χορηγίας που έγινε με τον νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 καθώς και πρόσθετη στήριξη των φοιτητών.

1.     Να αυξηθεί το ποσό της πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας που παρέχεται για παιδιά πολυτέκνων.
2.    Να επανέλθει το δικαίωμα για τη πρόσθετη φοιτητική χορηγία και για τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν μείνει με δύο ή ένα εξαρτώμενο τέκνο.
3.    Η προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου των €3.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου, να αυξηθεί στις €5.000 όπως ισχύει και στο επίδομα τέκνου.
4.    Να ληφθούν πρόνοιες στήριξης των φοιτητών όπως παραχώρηση έκτακτων χορηγημάτων, έγκριση για διαμονή σε φοιτητικές εστίες, αυξημένη παραχώρηση θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και άλλα. Να αυξηθεί το εισοδηματικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη και να επανέλθει η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας στο στάτους που ήταν πριν από τη ψήφιση του νόμου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 ή να επανέλθει η επιστροφή των εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος.
Επιπλέον πάγιο αίτημα μας παραμένει η ουσιαστική αύξηση και τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φοιτητικής χορηγίας ώστε να ενισχύονται οικονομικά οι πολύτεκνες οικογένειες.

3. Φορολογικό σύστημα:

Επιβάλλεται η εφαρμογή από την Πολιτεία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που θα στοχεύει στην όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και την σμίκρυνση της διαφοράς στο κατά κεφαλή εισόδημα των πολιτών. Σήμερα η φορολογία του εισοδήματος είναι ισοπεδωτική. Η κοινωνική συνοχή ενδυναμώνεται και ενισχύεται όταν όλοι οι πολίτες επιβαρύνονται φορολογικά δίκαια και ανάλογα με την οικονομική αντοχή τους. Διεκδικούμε:

1. Την επαναφορά των εκπτώσεων για τα παιδιά που έχουν καταργηθεί με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2002-2003

2. Την εφαρμογή ενός φορολογικού συστήματος που να αναγνωρίζει την οικογένεια ως φορολογική μονάδα. Όλα τα έσοδα των μελών της οικογένειας να αθροίζονται και αφού διαιρεθούν διά του αριθμού των μελών της οικογένειας μετά να φορολογείται το εισόδημα κάθε μέλους. Με αυτό τον τρόπο θα ισοσταθμιστεί η προσφορά των οικογενειών με την φορολογική απαίτηση του κράτους και θα αρθούν οι αδικίες, θα επιτευχθεί δίκαιη κατανομή βαρών και θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

4. Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου

 Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πολύτεκνη οικογένεια για την μετακίνηση της είναι καθημερινό και σοβαρό. Οι πολύτεκνοι χρειάζονται αυτοκίνητο με το οποίο να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικογένειας τους εύκολα και ασφαλισμένα, γι’ αυτό επιβάλλεται η παροχή κινήτρων για απόκτηση του κατάλληλου αυτοκινήτου.

Διεκδικούμε να επανέλθει η νομοθεσία που ίσχυε για την παραχώρηση χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου η οποία και έχει καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2012.

5. Ρεύμα και Νερό

Το κόστος για τα δύο αυτά αγαθά έχει καταστεί δυσβάσταχτο για την πολύτεκνη οικογένεια εξαιτίας του άδικου και απαράδεχτου τρόπου τιμολόγησης όπου δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογένειας καθώς επίσης και των συνεχόμενων αυξήσεων που προστίθενται.

Ειδικότερα στο ρεύμα όμως, ή αφαίρεση των φοιτητών από εξαρτώμενα τέκνα που έγινε με την αλλαγή του νόμου για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου, επηρέασε αρνητικά και στους δικαιούχους της ειδικής διατίμησης ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν έστω εκείνη την μερική ελάφρυνση από την ειδική διατίμηση των πολυτέκνων. Γι’ αυτό διεκδικούμε:

Για το ρεύμα:

1. Να συνεχίσουν να θεωρούνται οι φοιτητές ως εξαρτώμενα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας ώστε να επανέλθει το δικαίωμα για την ειδική διατίμηση.

2. Να βελτιωθούν και διευρυνθούν τα κριτήρια της ειδικής διατίμησης των πολυτέκνων.

3. Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων (Net Metering) με την παραχώρηση σχετικής χορηγίας.

Για το νερό:

Ζητούμε ανάλογη ειδική διατίμηση να εφαρμοστεί και για την τιμολόγηση στο νερό.

6. Επίδομα Μάνας

Οι ανάγκες και η στήριξη που χρειάζεται η πολύτεκνη μάνα δεν σταματούν όταν μεγαλώσουν τα παιδιά. Η απόφαση έστω και για σταδιακή επαναφορά του επιδόματος μάνας βοηθά και ενισχύει την πολύτεκνη οικογένεια.

Πάγιο αίτημά μας είναι να επανέλθει ο νόμος για την παραχώρηση του Επιδόματος Μάνας που έχει καταργηθεί με το νόμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012.

7. Ανεργία - Απασχόληση

Μέχρι σήμερα, θέταμε το αίτημα για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών πολυτέκνων οικογενειών ώστε να μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην οικονομική ελάφρυνση της οικογένειας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της.

Η ανεργία όμως, έχει πλήξει πρώτιστα την πολύτεκνη οικογένεια και δυστυχώς και τους ίδιους τους πολύτεκνους γονείς και έχει επιδεινώσει τα μέγιστα τις συνθήκες διαβίωσης της πολύτεκνης οικογένειας. Ως εκ τούτο προκύπτει άμεση αναγκαιότητα για εξεύρεση εργασίας και απασχόλησης των πολύτεκνων γονέων.Ζητούμε να υιοθετηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, έτσι ώστε αφενός να ληφθούν μέτρα για προστασία της πολύτεκνης οικογένειας για να εξακολουθεί να εργάζεται και αφετέρου να παρέχεται προτεραιότητα στην πρόσληψη ανέργων πολυτέκνων γονέων και παιδιών τους.

8. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Το δικαίωμα της δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης είναι μεγάλης σημασίας γι' αυτό πρέπει να επιδιωχθεί η επαναφορά του όπως ίσχυε πριν την κατάργηση και χωρίς να χρειάζεται οι πολύτεκνες οικογένειες να καταβάλλουν το 1.5% του εισοδήματος τους για να συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα για δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

Το πάγιο αίτημά μας είναι, οι πολύτεκνες οικογένειες να έχουν δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

9. Στεγαστικά Δάνεια

Ένεκα τΗς Κρίσης και του αρνητικού αντίκτυπου στα μέλη μας, ζητούμε από την πολιτεία την προστασία με νομική κατοχύρωση όσων πολυτέκνων απειλούνται από τράπεζες με κατασχέσεις της πρώτης οικίας τους λόγω μη καταβολής των δόσεων, τις οποίες εξασφάλιζαν από τα επιδόματα που τώρα έχουν αναιρεθεί.

10. Άλλα Αιτήματα

Έχουμε επίσης μια σειρά άλλων αιτημάτων που εκκρεμούν σε διάφορα Υπουργεία, καθώς και την αναγκαιότητα άρσης αδικιών και ανισοτήτων σε νόμους και θεσμούς. Ζητούμε την θετική αντίκρυση των ώστε να στηριχθούν οι πολύτεκνες οικογένειες.