ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

 

α/α Περιγραφή
1 Επίδομα Τέκνου 
2 Επίδομα Μάνας
3 Κρατική Φοιτητική Μέριμνα –   α. Φοιτητική χορηγία 
                                              β. Φοιτητικό επίδομα
4 Εθνική Φρουρά –   α. Χορήγημα Εθνοφρουρού
                             β. Μοριοδότηση Παιδιών πολυτέκνων
5 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
6 Στεγαστικά Σχέδια -  α. Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο 
                                β. Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
7 Ειδική διατίμηση για το ρεύμα
8 Εκκλησία της Κύπρου
9 Μεταφορικά Μαθητών Μέσης Δημόσιας Εκπαίδευσης
10 Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)
11 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
12 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
13 Διορισμός Εκπαιδευτικών στα  (ΚΙΕ)
14 Δημόσια Νηπιαγωγεία
15 Ανεξάρτητοι Οργανισμοί 
    α. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)
    β. Αθλητισμός και Παιδί (ΑΓΟ)
    γ. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (KOA) 
    δ. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
    ε. Κύπριοι πολύτεκνοι φοιτητές στην Ελλάδα
  στ. Κύπριοι πολύτεκνοι στην Ελλάδα
    ζ. Δωρεάν είσοδος και εκπτώσεις (Γιορτή Κρασιού & Ζωολογικό Κήπο 
                                            Λεμεσού, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία, κ.ά) 
16 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
17 Καταστήματα, Φροντιστήρια & άλλοι Ιδιωτικοί Οργανισμοί
18 Τοπική Αυτοδιοίκηση –   Λευκωσία      - α. Δημαρχεία  
                                                            β. Κοινοτικά Συμβούλια
                                     Λεμεσός      - α. Δημαρχεία  
                                                            β. Κοινοτικά Συμβούλια
                                     Λάρνακα      - α. Δημαρχεία  
                                                            β. Κοινοτικά Συμβούλια
                                     Πάφος         - α. Δημαρχεία  
                                                            β. Κοινοτικά Συμβούλια
                                   – Αμμόχωστος - α. Δημαρχεία  
                                                            β. Κοινοτικά Συμβούλια 

 

Κατάλογοι Ωφελημάτων

 

Παγκύπριος κατάλογος Ωφελημάτων και Εκπτώσεων

Κατάλογος Ωφελημάτων και Εκπτώσεων Λευκωσίας

 

Κατάλογος Ωφελημάτων και Εκπτώσεων Λεμεσού

 

Κατάλογος Ωφελημάτων και Εκπτώσεων Λάρνακας

 

Κατάλογος Ωφελημάτων και Εκπτώσεων Πάφου

 

Κατάλογος Ωφελημάτων και Εκπτώσεων Αμμοχώστου

 

Σημ.: Για οποιεσδήποτε προσθετές πληροφορίες σχετικά με τα ωφελήματα των πολυτέκνων, παρακαλούμε επικοινωνείτε με τα Κεντρικά ή Επαρχιακά Γραφεία της ΠΟΠ.

Λευκωσία

22758622

Λεμεσός

25341111

Λάρνακα

24642399

Πάφος

26945531

Αμμόχωστος

23740333