Ιστορικό της ΠΟΠ

H Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ιδρύθηκε στις 4/4/1971 στη Λευκωσία και οι κυριότεροι σκοποί της είναι :  

α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη αδελφικών σχέσεων μεταξύ των πολυτέκνων της Κύπρου

β) Η εξύψωση και προστασία του θεσμού της οικογένειας

γ) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας

δ) Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολυτέκνων οικογενειών και προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων με την εφαρμογή    μέτρων από την Πολιτεία , Εκκλησία, Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους Οργανισμούς.

ε) Η εξύψωση  του πνευματικού και ηθικού επιπέδου και του κύρους των μελών

στ) Η συνεργασία με άλλες Οργανώσεις της Κύπρου και του Εξωτερικού για την προώθηση και προάσπιση των σκοπών της Οργάνωσης

ζ) Η ίδρυση Συνεργατικών Οργανισμών και οποιονδήποτε Ιδρυμάτων που προωθούν τα συμφέροντα και την ευημερία των μελών .

η) Η παροχή ηθικής και οικονομικής βοήθειας σε πολύτεκνες οικογένειες και στα μέλη των οποίων χρειάζονται στήριξη και υποστήριξη.

θ) Η οργάνωση κατασκηνώσεων και εκδρομών για την ευημερία των μελών 

 Από το 1971 μέχρι το 1974 η δραστηριότητα της είναι υποτονική και δεν κατόρθωσε να κερδίσει κάτι το αξιόλογο.

Το 1974 μετά την Τουρκική Εισβολή η ΠΟΠ αδρανοποιείται και δεν έχει καμιά δραστηριότητα.

 Το 1979 επαναδραστηριοποιείται και αρχίζει μια νέα προσπάθεια για την προβολή της πολύτεκνης οικογένειας και σήμερα παρουσιάζει μια αξιόλογη δραστηριότητα