Σχέση της ΠΟΠ με άλλες χώρες της Μεσογείου

Η ΠΟΠ διατηρεί σχέσεις με την αντίστοιχη Οργάνωση της Ελλάδας που ονομάζεται ( Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).


Επίσης έχει επαφές με πολλούς Συλλόγους Πολυτέκνων της Ελλάδος (Βόλου, Λαρίσης , Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Αθηνάς κλπ. )

 

Σχέση της ΠΟΠ με Διεθνείς Οργανώσεις

Η ΠΟΠ είναι μέλος της World Family Organizations (W.F.O) και ELFAC (Συνομοσπονδία Μεγάλων Οικογένειών Ευρώπης).
Συμμετέχει στα συνεδρία της W.F.O και πραγματοποίησε το 1992 το Παγκόσμιο Συνέδριο για το Διεθνές Έτος οικογένειας σε συνεργασία με την τότε I.U.F.O.International Union of Family Organizations και τώρα W.F.O
Προσκλήθηκε 3 φορές από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκές Ένωσης και συμμετείχε σε αντίστοιχα συνέδρια.
Πιθανότητες ανταλλαγών με την Περιοχή Province Alps Cote of Azure.
H ΠΟΠ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί και θα μελετήσει κάθε εισήγηση για ανταλλαγή παιδιών με σκοπό την πραγμάτωση μίας κοινωνίας με ανθρωπιστικές αξίες και αρχές.

 

Πληροφορίες για πρόσφατα συνέδρια μπορείτε να βρείτε την ενότητα Τα νέα μας