Δομή της Οργάνωσης

Η Οργάνωση έχει τα εξής Διοικητικά Όργανα 

α) Παγκύπριο Συνέδριο που απαρτίζεται από εκπροσώπηση των Τοπικών     Επιτροπών, και των Επαρχιακών Επιτροπών ανάλογα με τον αριθμό των μελών των.

 β) Το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ) που απαρτίζεται από τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας.

 γ) Η Γραμματεία που απαρτίζεται από 9 μέλη

δ) Οι Επαρχιακές Επιτροπές (Ε.Ε.) Κάθε Επαρχία έχει δική της Επιτροπή και

ε) Οι Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.) Κάθε κοινότητα ή σύμπλεγμα κοινοτήτων ιδρύουν δική τους Τοπική Επιτροπή

Με την δομή αυτή η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων έχει ένα ευρύ δίκτυο που της δίνει την δυνατότητα να έχει επαφή με κάθε μέλος της

Μέλη της ΠΟΠ

Τα μέλη της ΠΟΠ είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά.  Από την ίδρυση της μέχρι το 2014 έχουν εγγραφεί 32.000 χιλιάδες μέλη. Από αυτά τα μέλη το 2012 ανανέωσαν την εγγραφή τους 19.200.  Σύμφωνα με τον αριθμό των μελών η ΠΟΠ είναι η μεγαλύτερη Οργάνωση που ασχολείται με θέματα της Οικογένειας.