Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ έχει σταματήσει τη λειτουργία του μετά τη συγχώνευση όλων των συνεργατικών ιδρυμάτων σε μια Συνεργατική Τράπεζα. Ευχαριστούμε τα μέλη μας για τη στήριξη του.


Κρατήσαμε το πιο κάτω κείμενο για ιστορικούς λόγους


ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πολυτέκνων ιδρύθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους πολύτεκνους.

ΜΕΛΗ Η ΜΕΤΟΧΟΙ
Μέλη και Μέτοχοι στο Ταμιευτήριο μπορούν να γίνουν όλοι οι πολύτεκνοι τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα. Για να γίνει κάποιος μέλος καταβάλλει ποσό £5 για δικαίωμα εγγραφής και £20 για την αγορά μίας τουλάχιστον μετοχής.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις στο Ταμιευτήριο μπορούν να κάνουν όλοι, πολύτεκνοι και μη, τόσο για τους ιδίους όσο και για τα παιδιά τους.

ΔΑΝΕΙΑ
Το ταμιευτήριο παρέχει δάνεια στα μέλη του με ευνοϊκούς όρους και για οποιοδήποτε σκοπό επιθυμούν. Για την εξασφάλιση του δανείου τα μέλη πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο που υπάρχει και το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο του Ταμιευτηρίου και τα γραφεία της Π.Ο.Π.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Το Ταμιευτήριο προσδοκεί να προσφέρει πολλά ωφελήματα στα μέλη του όπως:
α. Ψηλά επιτόκια στις καταθέσεις.
β. Δάνεια με ευνοϊκούς όρους.
γ. Ψηλά μερίσματα.
δ. Υποτροφίες, Ταμείο Σπουδών και αλλά ειδικά σχεδία για τα παιδιά των μελών του.
ε. Ίδρυση Ταμείου Ευημερίας για βοήθεια των μελών του που έχουν ανάγκη.
ζ. Εργοδότηση των παιδιών των μελών του.
η. Ασφάλιση των μελών του.


ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Σας καλούμε όπως το Επίδομα Τεκνού που παίρνετε το δηλώσετε για αυτόματη κατάθεση στο Ταμιευτήριο, σε δικό σας προσωπικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό.

Για την εγγραφή σας, για τη δήλωση κατάθεσης του επιδόματος τέκνου, για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλεφωνά 22758622 ή 22758885.